Hos Kundecentralen arbejder erfarne medarbejdere med mødebooking, direkte telefonsalg samt prækvalificering af kundeemner mv.

Uanset om vi arbejder ud fra et ”no cure, no pay” princip eller på timebetaling, er et gennemgående træk for vores arbejde, at vores indsats har fokus på kvalitet frem for kvantitet – dette fokus afspejles hele vejen igennem vores arbejdsproces og det ses bl.a. i følgende:

  • I de indledende samtaler med jer som kunder, hvor vi danner os et klart billede af JERES optimale kunde
  • I vores initiale test af samtaleskabelonen og kravene til kundekvalificeringen
  • I den måde vi arbejder på efterfølgende med løbende opfølgning på kvaliteten samt optimering og udvikling af indsatsen
  • I aflønningen af vores medarbejdere som er fastlønnede – IKKE provisionslønnede!
Kundecentralen skaffer din virksomhed nye, gode kunder via telemarketing

Vi vil skabe værdi for jeres virksomhed – også på lang sigt.

Hvorfor er det Kundecentralen der skal ringe til potentielle kunder fremfor vores egne, højt kvalificerede, medarbejdere?

I sidste ende er det et spørgsmål om kroner og øre – der er ingen tvivl om, at I naturligvis kender jeres forretning og produkter bedst, men ofte er højtkvalificerede medarbejderes tid bedre brugt på rent faktisk at afholde relevante møder og andre aktiviteter fremfor mange timers mødebooking eller salg over telefonen. I al beskedenhed tør vi derudover godt påstå, at vi grundet vores mangeårige erfaring netop mestrer disciplinen med ikke blot at jagte salget, men udfordre og gå i ægte dialog med kunden over telefonen uden at overinformere. Fælles for vores ansatte er, at de er modne mennesker med en succesfuld historik indenfor account management og telesalg, som også formår at sætte sig ind i komplekse sagsområder og produkter.

Ring til os og hør mere om mødebooking, telesalg eller kvalificering af kundeemner nu

Vi glæder os til at høre fra dig!